Cơ Cấu Tổ Chức

Bà Đặng Thị Thanh Hà

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Quách Văn Đức

Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ

Bà Huỳnh Bích Ngọc

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Hữu Tịnh

Thành viên HĐQT

Ông Lê Văn Danh

Thành Viên HĐQT

Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn

Thành Viên HĐQT

Ông Lê Minh Chương

Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Trần Phạm Việt Hoàng

Thành Viên Ban kiểm soát

Ông Hoàng Mạnh TiếN

Thành Viên Ban kiểm soát

Ông Quách Văn Đức

Tổng Giám đốc

Ông Lê Hữu Tịnh

Phó Tổng giám đốc

Ông Lê Văn Danh

Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Văn Hồng

Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Cao Nhơn

Phó Tổng giám đốc

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Tổng Công Ty Tín Nghĩa

Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (84-251) 382 2486
Fax: (84-251) 382 3747
Email: info@tinnghiacorp.com.vn

VIDEO

Scroll to Top