Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Sáng 10/04/2019, tại Hội trường Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, người lao động tỉnh Đồng Nai năm 2018. Đến dự có Ông Nguyễn Sơn Hùng Phó chủ tịch HĐND Tỉnh.

Năm qua, các phong trào thi đua của các cấp công đoàn trong Tỉnh đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực cho công nhân viên chức, người lao động. Đến nay, toàn Tỉnh có trên 75% doanh nghiệp đã có Công đoàn cơ sở, có Thỏa ước lao động tập thể, trên 70% doanh nghiệp có đối thoại định kỳ và đột xuất, trên 92% doanh nghiệp có mức ăn ca đạt từ 15 ngàn đồng trở lên.

Hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, toàn Tỉnh đã nhận được 248 đề tài, trên 16,8 ngàn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho nhà nước, doanh nghiệp gần 100 tỷ đồng. Trong đó, có 19 đề tài được tặng Bằng và Huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngoài ra, các phong trào Giỏi việc nước, Đảm việc nhà; thi đua toàn Tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội… cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các tập thể, cá nhân trong Tỉnh.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho 10 tập thể, tặng bằng khen cho 42 tập thể, 109 cá nhân. Liên đoàn lao động Tỉnh cũng tặng cờ thi đua xuất sắc cho 54 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Công doàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Tổng Công Ty Tín Nghĩa

Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (84-251) 382 2486
Fax: (84-251) 382 3747
Email: info@tinnghiacorp.com.vn

VIDEO

Scroll to Top